TOEIC IELTS TOEFL ต่างกันอย่างไร?

TOEIC IELTS TOELF ล้วนแล้วแต่เป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษซึ่งมีระดับความยากง่ายรวมถึงวัตถุประสงค์การนำไปใช้แตกต่างกัน พวกเราส่วนใหญ่คงคุ้นเคยกับ TOEIC เป็นอย่างดีเพราะเป็นผลสอบที่ถูกนำมาใช้ในการยื่นควบคู่ไปกับประวัติส่วนตัวในการสมัครงานในตำแหน่งที่อยู่ในสายงานด้านการบิน การค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว การโรงแรมรวมถึงบริษัทข้ามชาติ แต่ IELTS และ TOEFL ล่ะ?

Cr. Freepik.com

                TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่เน้นการฟังและการอ่านเป็นหลักโดยแบ่งการสอบเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการทดสอบฟังและส่วนที่สองเป็นการทดสอบการอ่าน มีข้อสอบทั้งสิ้น 200 ข้อ รวม 990 คะแนน มีเวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง โดยสายการบินส่วนใหญ่ระบุไว้ว่าผู้สมัครงานกับสายการบินต้องมีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนนถือว่าผ่านเกณฑ์หรือบางสาย 500 คะแนนก็สามารถสมัครได้แล้ว แต่ยิ่งได้ผลสอบเยอะยิ่งดีเพราะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับบริษัทให้ตัดสินใจรับคุณเข้าทำงานมากขึ้น

TOEFL ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า โทเฟล หรือ โทเฟิล เป็นแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ โดยการทดสอบ TOEFL นี้จะมีการทดสอบทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยแต่ละส่วนจะมีคะแนนให้ 30 คะแนนรวมเป็น 120 คะแนน โดยผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในอเมริกาต้องใช้ผลคะแนน TOEFL นี้ประกอบกับใบสมัครซึ่งผลคะแนนก็เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนดแต่โดยทั่วไปแล้วหากได้มากว่า 79/120 ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์

Cr. Freepik.com

                IELTS ย่อมาจาก International English Language Testing System นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า ไอเอลส์ การทดสอบจะแบ่งเป็นสี่ส่วนเหมือนกับ TOEFL ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ซึ่งผลคะแนนจะถูกจัดลำดับออกเป็น 9 ระดับ ระดับที่1 คือไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลยและระดับที่ 9 คือสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเลิศ ส่วนระดับที่ถือว่าใช้ได้ผ่านเกณฑ์ก็คือ 5.5 หรือ 6.5 ขึ้นไป ซึ่งผลการสอบ IELTS จะนำไปใช้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศฝั่งยุโรป อย่าง อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส นอกจากนี้บางบริษัทข้ามชาติที่มาจากประเทศฝั่งยุโรปอาจถามหาผลสอบ IELTS ด้วยเช่นกัน แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาลับส่วนใหญ่ในอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์หรือแคนาดา ก็ยอมรับผลสอบ TOEFL ในการพิจารณารับสมัครแล้ว

Cr. Freepik.com

                การสอบเหล่านี้เป็นการสอบมาตราฐานที่ช่วยยืนยันกับสถานศึกษาหรือบริษัทที่กำลังจะรับคุณเข้าทำงานว่าคุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ดังนั้นหากคุณกำลังมีแผนที่จะศึกษาต่อหรือย้ายงานไปยังตำแหน่งที่สูงกว่าเดินหรือเปลี่ยนที่ทำงานแล้วล่ะก็ การเตรียมตัวสอบ TOEIC TOEFL ILETS จะช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับคุณแน่นอน ที่สำคัญ TOEFL และ IELTS ค่าสอบแพงกว่า TOEIC หลายเท่าตัวเลยทีเดียวถ้าไม่มั่นใจไม่แนะนำให้ไปลอง