IELTS การสอบวัดผลภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

สอบ ielts

IELTS เป็นระบบการสอบวัดผลภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก มีการจัดสอบกว่า 140 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ในทุกๆ ปี มีผู้เข้าสอบจำนวนมาก แต่เชื่อหรือไม่ว่า หลายคนเตรียมตัวสอบ IELTS เป็นเวลานาน แต่ก็ยังไม่สามารถทำคะแนนได้ดีพอ คะแนนไใม่ผ่านเกณฑ์ที่ต้องใช้ ในการขอวีซ่า สมัครงาน หรือสมัครเรียน

สอบ ielts

การสอบ IELTS อาจจะยากจริง แต่การสอบก็คือการสอบ ทุกการสอบล้วนมีเทคนิค จึงมีหลักสูตรติวเพื่อสอบ IELTS มากมาย และเป็นที่นิยมมาก เพราะจะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS ครบทุกทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เนื่องจาก การสอบ IELTS เป็นการสอบวัดผลภาษาอังกฤษระดับสูง การศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองอาจไม่เพียงพอ สำหรับเตรียมตัวสอบ เพราะขาดประสบการณ์ เทคนิค และอื่นๆ

ดังนั้นผู้สอบที่ภาษาอังกฤษยังไม่แน่นพอ ควรเลือกเข้าเรียนคอร์สสอบ IELTS เพิ่มเติม และควรเลือกเรียนกับสถาบันที่ชำนาญ การสอบโดยเฉพาะ  สำหรับสถาบันที่จัดการสอบ IELTS ในเมืองไทย ได้แก่ สถาบันสอบ IELTS IDP

https://www.ielts.idp.co.th/

TOEIC IELTS TOEFL ต่างกันอย่างไร?

TOEIC IELTS TOELF ล้วนแล้วแต่เป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษซึ่งมีระดับความยากง่ายรวมถึงวัตถุประสงค์การนำไปใช้แตกต่างกัน พวกเราส่วนใหญ่คงคุ้นเคยกับ TOEIC เป็นอย่างดีเพราะเป็นผลสอบที่ถูกนำมาใช้ในการยื่นควบคู่ไปกับประวัติส่วนตัวในการสมัครงานในตำแหน่งที่อยู่ในสายงานด้านการบิน การค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว การโรงแรมรวมถึงบริษัทข้ามชาติ แต่ IELTS และ TOEFL ล่ะ?

Cr. Freepik.com

                TOEIC ย่อมาจาก Test of English for International Communication เป็นการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่เน้นการฟังและการอ่านเป็นหลักโดยแบ่งการสอบเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการทดสอบฟังและส่วนที่สองเป็นการทดสอบการอ่าน มีข้อสอบทั้งสิ้น 200 ข้อ รวม 990 คะแนน มีเวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง โดยสายการบินส่วนใหญ่ระบุไว้ว่าผู้สมัครงานกับสายการบินต้องมีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนนถือว่าผ่านเกณฑ์หรือบางสาย 500 คะแนนก็สามารถสมัครได้แล้ว แต่ยิ่งได้ผลสอบเยอะยิ่งดีเพราะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับบริษัทให้ตัดสินใจรับคุณเข้าทำงานมากขึ้น

TOEFL ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า โทเฟล หรือ โทเฟิล เป็นแบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ โดยการทดสอบ TOEFL นี้จะมีการทดสอบทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยแต่ละส่วนจะมีคะแนนให้ 30 คะแนนรวมเป็น 120 คะแนน โดยผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในอเมริกาต้องใช้ผลคะแนน TOEFL นี้ประกอบกับใบสมัครซึ่งผลคะแนนก็เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนดแต่โดยทั่วไปแล้วหากได้มากว่า 79/120 ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์

Cr. Freepik.com

                IELTS ย่อมาจาก International English Language Testing System นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า ไอเอลส์ การทดสอบจะแบ่งเป็นสี่ส่วนเหมือนกับ TOEFL ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ซึ่งผลคะแนนจะถูกจัดลำดับออกเป็น 9 ระดับ ระดับที่1 คือไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลยและระดับที่ 9 คือสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเลิศ ส่วนระดับที่ถือว่าใช้ได้ผ่านเกณฑ์ก็คือ 5.5 หรือ 6.5 ขึ้นไป ซึ่งผลการสอบ IELTS จะนำไปใช้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศฝั่งยุโรป อย่าง อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส นอกจากนี้บางบริษัทข้ามชาติที่มาจากประเทศฝั่งยุโรปอาจถามหาผลสอบ IELTS ด้วยเช่นกัน แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาลับส่วนใหญ่ในอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์หรือแคนาดา ก็ยอมรับผลสอบ TOEFL ในการพิจารณารับสมัครแล้ว

Cr. Freepik.com

                การสอบเหล่านี้เป็นการสอบมาตราฐานที่ช่วยยืนยันกับสถานศึกษาหรือบริษัทที่กำลังจะรับคุณเข้าทำงานว่าคุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ดังนั้นหากคุณกำลังมีแผนที่จะศึกษาต่อหรือย้ายงานไปยังตำแหน่งที่สูงกว่าเดินหรือเปลี่ยนที่ทำงานแล้วล่ะก็ การเตรียมตัวสอบ TOEIC TOEFL ILETS จะช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับคุณแน่นอน ที่สำคัญ TOEFL และ IELTS ค่าสอบแพงกว่า TOEIC หลายเท่าตัวเลยทีเดียวถ้าไม่มั่นใจไม่แนะนำให้ไปลอง